پێکهاتە یەکهەنگاوییە ژمارەدارەکان لە زمانی کوردیدا (لە چوارچێوەی مۆڕفۆلۆجیی پێکهێنان)


Numbered one-step components in Kurdish language (in the framework of formation morphology)

Dler Sadiq Kanabi, Faroq Aziz Khalid
Kurdish Department, Faculty of Arts, Soran Unviversity

پوختە

ئەم لێکۆڵینەوەیە هەوڵێکە بۆ لێکدانەوە و شیکردنەوەی ئەو پێکهاتە یەکهەنگاوییانەی زمانی کوردی کە تیایدا یەکێک لە پێکهاتەکانی کاتیگۆریی ژمارەیە. لە لێکۆڵینەوەکەدا لە ڕێی نەخشاکانەوە توانراوە پێکهاتە واتایی و فۆڕمییەکانی پێکهاتە ژمارەدارەکان لە چوارچێوەی مۆڕفۆلۆجیی پێکهێنان دەستنیشانبکرێت. مەبەست لە پێکهاتە یەکهەنگاوییە ژمارەدارەکان ئەو پێکهاتانەن کە زیاتر لە دوو کەرەستە لە پێکهاتەکانیاندا بەشدارن، کە ژمارە یەکێکە لەو کەرەستانە.

ئەم بۆچوونە پشت بە مۆدێلی مۆڕفۆلۆجیی وشە_بناغە دەبەستێت، کە تیایدا وشە بچووکترین کەرەستەی لێکۆڵینەوەیە، وشە ناسادەکانیش بریتین لە پێکهاتەیەک کە هەردوو ڕووی فۆڕم و واتا لە ڕێی نەخشە و بەشەنەخشەکانەوە شیدەکرێنەوە. 

پێکهاتە یەکهەنگاوییە ژمارەدارەکان ڕۆڵی گرنگیان لە دەوڵەمەندکردنی فەرهەنگی زمان هەیە و لە زمانی کوردیشدا بایەخی ئەو پێکهاتانە لە دەوڵەمەندکردن و دروستکردنی وشەی نوێدا دەردەکەوێت.

توێژینەوەکە توانیویەتی بگات بە نەخشەیەکی گشتی بۆ گشت پێکهاتە یەکهەنگاوییە ژمارەدارەکانی زمانی کوردی و لە کۆتاییی توێژینەوەکەدا نەخشە جیاوازەکان لە چوارچێوەی یەک نەخشەدا کۆکراونەتەوە.

وشە کلیلییەکان: مۆڕفۆلۆجیی پێکهێنان، نەخشە، بەشەنەخشە، ژمارە، پێکهاتە یەکهەنگاوییەکان.

 

سەرچاوەکان

-       ایمان، آوا، رفیعی، عادل و عموزادە، محمد (١٣٩٧)، تحلیلی ساخت‌محور از ترکیبات نام‌اندام ((دل)) در زبان فارسی، پژوهش‌های زبانی، سال ٩، ش ٢، صص٢٣ – ٤٤.

-       بامشادی، پارسا و انصاریان، شادی (١٣٩٤). "تبیین ساختارهای ناپایگانی زبان فارسی در چارچوب نظریە ساختواژە ساخت‌محور"، مجموعە مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مطالعات زبان، دانشگاه تهران، تهران.

-       بامشادی، پارسا و انصاریان، شادی (١٣٩٥) رویکرد ساخت‌بنیاد بە صرف و کاربرد آن در آموزش واژەهای مشتق و مرکب فارسی برای فارسی آموزان، مجموعە مقالات نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی بە غیر فارسی زبانان، جلد ٢، نشر خاموش، تهران، صص ٩٩٩ - ١٠٢٠.

-       بامشادی، پارسا و انصاریان، شادی (١٣٩٩)، نقش طرح‌وارەهای مرتبە دوم در تحلیل ساختارهای [اسم+شناسی/نگاری/کاوی] و صفت‌های متناظر آن‌ها در زبان فارسی، جستارهای زبانی، دورە ١١، شمارە ١، پیاپی ٥٥، صص ٣٠١-٣٢٨.

-       بامشادی، پارسا و قطرە، فریبا (١٣٩٦)، چندمعنایی پسوند ((-ی)) فارسی: کندوکاوی در چهارچوب ساختواژە ساختی، جستارهای زبانی، دورە ٨، شمارە ٧، پیاپی ٤٢، صص٢٦٥ – ٢٨٩.

-       بامشادی، پارسا و همکاران، (١٣٩٧)، چندمعنایی پسوند ((-انە)) در فارسی: رویکرد ساختواژە ساختی، فصلنامە مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران، سال ششم، شمارە ٢٢.

-       بهرامی‌خورشید، سحر و نامداری، اسما (١٣٩٨)، بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی از منظر صرف ساخت، فصلنامە مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران، سال هفتم، شمارە ٢٥، صص ٣٥ – ٥٥.

-       رفیعی، عادل (١٣٩١)، مفهوم عامل در واژەهای مشتق زبان فارسی، مجلە پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهارم، شمارە ٢.

-       رفیعی، عادل و ترابی، سارا (١٣٩٣)، وراثت و انگیختگی رابطە صورت و معنی در واژگان: نمونەهایی از واژەسازی زبان فارسی، علم زبان، سال ٢، شمارە ٣.

-       رفیعی، عادل و رضایی، حدائق (١٣٩٨). "ساخت اسامی مشتق از پیسوند ((-گر)) از منظر صرف ساختی"، جستارهای زبانی دورە ١٠، شمارە ٣ (پیاپی ٥١)، صص ٧١ – ٩٤.

-       شقاقی، ویدا (١٣٩٧)، مبانی صرف، چاپ دهم، سمت، تهران.

-       عباسی، زهرا (١٣٩٦). "واژەهای غیربسیط فارسی در صرف واژگانی و صرف ساختی" جستارهای زبانی، دورە ٨، شمارە ٣ (پیاپی ٣٨)، صص ٦٧ - ٩٣.

-       عظیم‌دخت، ذلیخا و رفیعی، عادل (١٣٩٨)، واژەهای مرکب مختوم بە ستاک حال ((پز)) با مفهوم عامل‌محور از منظر صرف ساختی، نشریە پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، سال نهم، شمارە ١٧.

-       قادری، سلیمان و رفیعی، عادل (١٣٩٦)، پدیدە اجبار و رویکرد نظری دستور ساخت‌محور نسبت بە آن، جستارهای زبانی، دورە ٨، شمارە ٧، پیاپی ٤٢، صص ١٨٣ – ٢٠٨.

-       کەرەمی، سەعید (١٣٩٦)، وشەناسیی زمانی کوردی، چاپی یەکەم، زانستگای کوردستان، سنە.

-       Booij, G. (2005a), The Grammar of Words, Oxford: Oxford University Press.

-       ------- (2005b), Compounding and Derivation: evidence for construction morphology, In: Dressler, W. U., D. Kastovsky, O. E. Preiffer & F. Rainer (eds.), Morphology and its demarcations, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 109-32.

-       --------. (2007), Construction Morphology and the Lexicon, In Montermini, F., G. Boye & N. Hathout (eds.) Selected Proceedings of the 5th Decembrettes: Morphology in Toulouse, Somerville: Cascadilla Press, 34-44.

-       ---------. (2010a), "Construction Morphology", Oxford: Oxford University Press.

-       --------- (2010b), "Construction Morphology", Language and Linguistics, 3(1).

-       --------. (2013), Morphology in Construction Grammar, In Thomas Hoffmann & Greame Trousdale (eds.), The Oxford Handbook of Construction Grammar, Oxford: Oxford University Press.

-       --------- (2015), "Construction Morphology", In A. Hippisley and G. T. Stump (eds), The Cambridge Handbook of Morphology (chapter 17), Cambridge University Press, Cambridge.

-       Goldberg, A. E. (1995), Construction: A Construction Grammar Approach to Argument Structure, The University of Chicago Press.

-       Masini. F & Iacobini. C. (2018), Schemas and Discontinuity in Italian:The View from Construction Morphology. in G. Booij (ed.), The Construction of Words: Advances in Construction Morphology (PP. 81 – 109) Cham: Springer.

-       Plag. I (2002), Word-formation in English, Cambridge University Press, Series "Cambridge Textbooks in linguistics".

-       سەرچاوەی نموونەکان

-       حاجی مارف، ئەوڕەحمان (٢٠١٤)، ڕێزمانی کوردی، بەرگی یەکەم/ وشەسازی، بەشی چوارەم، ژمارە و ئاوەڵکار، چاپخانەی ڕۆژهەڵات، هەولێر.

-       رسول، بابا ڕەسوول نوری (٢٠١٢)، پێکهاتەی ژمارە لە زمانی کوردیدا، بڵاوکراوەی ئەکادیمیای کوردی، هەولێر.

-       عباس، لیلی جلیل (٢٠١٢)، ئەو وشانەی لە ژمارەوە وەردەگیرێن، مجلة کلیة اللغات، زانکۆی بەغدا، ژمارە ٢٤، زانکۆی بەغداد، لل ١٥٠ – ١٥٩.

عباس، لیلی جلیل (٢٠١٣)، پێکهاتەی وشە لە زمانی کوردیدا بە پێی تیۆری (مۆرفیم) ژمارەوشە و تێکچڕژاوەوشە وەک نموونە، مجلة کلیة اللغات، زانکۆی بەغدا، ژمارە ٢٦، زانکۆی بەغداد، لل ١٥٠ –

ملخص البحث

    هذا البحث محاولة لدراسة وتحليل المكونات ذات الخطوات الواحدة في اللغة الكردية، والتي أحد محتوياته عددي، وفي هذه الدراسة وعن طريق الخرائط استطعنا تحديد الأشكال للمكونات المرقمة الواحدة ذات معنى واحد ضمن مورفولوجيا التكوين، والقصد من المكونات ذات الخطوات الواحدة المرقمة هي التي تنطوي على أعداد يشارك في تكوينها أكثر من مكون والأعداد واحد منها، وهذه النظرية تعتمد على موديل (نموذج) مورفولوجي الكلمة- البناء، والذي فيه الكلمة أصغر مكون للدراسة، أما الكلمات المركبة فعبارة عن المكون الذي يفسر فيه ذو الوجهين الشكل والمعنى عن طريق الخرائط وأجزاء الخرائط، وللمكونات ذات الخطوات الواحدة المرقمة دور رئيسي في إغناء معاجم اللغة، وفيما يتعلق باللغة الكردية تظهر أهمية تلك المكونات في إغناء و تكوين كلمات جديدة.

   هذه الدراسة استطاعت أن تصل إلى خريطة عامة لجميع المكونات ذات الخطوات الواحدة المرقمة لغويا، وفي ختام البحث نجد أن الخرائط المتعددة تتم جمعها ضمن نطاق خريطة واحدة.

الكلمات الإفتتاحية: مورفولوجيا التكوين، الخريطة، أجزاء الخريطة، العدد، المكونات ذات الخطوات الواحدة.

 

Abstract

This research tries to investigate and elucidate construction  of parasynthetics  in Kurdish language and one of the construction is about number categories. This research demonstrates meaning construction as well as those forms that include numbers in morphology by using schemas. Parasynthetic constructions that includes numbers are all about those constructions that contain more than two elements and number is one of them.

This opinion relies on word-based morphology, and the word is the smallest element to analyse. Bound words construct of form and meaning by analysis schema and sub-schemas.

Parasynthetic constructions that includes numbers have its own important role to enhance language dictionary, also in Kurdish language those constructions are used to coin words.

This research has reached to a general schema to all parasynthetic constructions that contain numbers in Kurdish language and at the last part of this research, all different schemas have gathered into a single schema.

Key words: Morphology construction, Schema, Sub-schema, Number, Parasynthetic